logo

Cerifikace CIMA

Úvodní > Certifikace profesí

Certifikace profesí, opakovaná certifikace, dozorování

Certifikační sekce CIMA certifikuje odborné kvalifikace
(podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 je CIMA vlastníkem Certifikačních schémat typu):

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Marketing CIMA A / funkce Marketingový manažer - MCA 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Marketing CIMA B / funkce Marketingový specialista - MCB 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Marketing CIMA C / funkce MBA diplomovaný marketér - MCC 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Prodej CIMA A / funkce Obchodník-prodejce - PCA 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Prodej CIMA B / funkce Sales manager - PCB 5-2015Opakovaná certifikace
Certifikáty jsou úspěšným uchazečům udělovány s platností 5 let. Po pěti letech může držitel certifikátu zažádat o Opakovanou certifikaci.

Dozorování
Od roku 2010 je zahájen proces dozorování, který je součástí procesu opakované certifikace. Dozorování probíhá formou průkazu aplikace získaných kompetencí, prostřednictvím vyplnění a zaslání příslušného Dotazníku.

Certifikační orgán má v případě nedodržování podmínek ze strany držitele certifikátu právo pozastavení odnětí nebo omezení rozsahu certifikace.

certifikace