logo

Cerifikace CIMA

Úvodní > FAQ - nejčastější dotazy

FAQ - nejčastější dotazy

Q: Absolvovala jsem kurz Marketing CIMA-B, ale nemám certifikát na úrovni Marketing CIMA-A. Mohu jít tedy na certifikaci Marketing CIMA-B?
A: Pokud splníte podmínky pro přijetí žádosti k certifikaci, tedy vzdělání (splňujete) a praxi (neznáme, neumíme posoudit), potom může být Vaše žádost přijata kladně. Pokud některou z podmínek nesplníte, může být Vaše žádost o certifikaci zamítnuta.
Můžete také požádat certifikační orgán o výjimku. Certifikační orgán posoudí Vaši žádost a podklady a vydá Vám rozhodnutí. Vždy musíte mít na paměti, že certifikační orgán postupuje v souladu se Statutem certifikace. Snahou je, aby uchazeč měl předpoklady ke splnění a dosažení certifikace. Je to v zájmu uchazeče.

Q: Chci se přihlásit na certifikaci, ale nechci chodit na žádný kurz marketingu. Je to možné?
A: Ano, podmínky jsou pro všechny uchazeče stejné. Pokud splníte požadavky a podmínky pro přijetí žádosti, bude Vaše žádost přijata. Musíte tedy dosáhnout určité předpoklady ohledně úrovně vzdělání a praxe a dále věku. Pro úspěšný proces certifikace musíte splnit podmínky pro příslušný typ certifikace, tj. vykonat úspěšně zkoušku za daných podmínek a dále projít procesem dozoru a případné recertifikace.

Q: Mohu opakovat certifikační zkoušku z marketingu?
A: Ano, pokud splníte jednu část u certifikace CIMA-A, můžete opakovat tu část zkoušky, kterou jste nesplnil. Úspěšným složením jedné části si doplníte certifikaci z předchozí zkoušky a můžete obdržet certifikát. V případě neúspěšného absolvování obou částí zkoušky musíte přirozeně opakovat obě části znovu, tedy skládat celou zkoušku v případě certifikace typu marketingový manažer- CIMA-A. U certifikace typu CIMA-B je nutno opakovat celou zkoušku vždy. Pro případy opakování zkoušek má certifikační orgán nastaveny slevy z ceny certifikace.

Q: Nemohu se dostavit na certifikační zkoušku ve stanovený den. Co mám dělat?
A: Pokud máte vážný problém, o kterém víte předem, je nutno se z procesu certifikace a zkoušky omluvit a doložit důvod neúčasti. Omluvy z procesu certifikace jsou akceptovány z tzv. kvalifikovaných důvodů, jako jsou nemoc, rodinné problémy, apod. V případě, že Vaše omluva bude akceptována, můžete se přihlásit na další vyhlášený termín za stejných podmínek. Musíte však vždy zaslat certifikačnímu orgánu novou žádost o certifikaci.

Q: Pokud se někdo nedostaví na certifikační zkoušku, co se stane?
A: Pokud certifikační orgán neobdrží omluvu předem, posuzuje se tato situace tak, jako by uchazeč u zkoušky neuspěl.

Q: Jel jsem na certifikační zkoušku do Prahy a havaroval jsem v autě. Nemohl jsem se na zkoušku dostavit. Co mám dělat?
A: Můžete se dodatečně omluvit a doložit Váš problém písemně. Certifikační orgán posoudí Vaši omluvu a doložené důkazy a rozhodne (pravděpodobně tak, že Vás omluví). Můžete se potom přihlásit na další vyhlášený termín zkoušky.

Q: Jsem přihlášena na certifikační zkoušku, ale týden po zkoušce se budu vdávat a změním tedy jméno. Co mám dělat ?
A: Pokud zkoušku a podmínky certifikace úspěšně zvládnete, stačí oznámit certifikačnímu orgánu změny ve Vašich kontaktních a osobních údajích. CO Vám zajistí provedení změny v databázi tak, abyste obdržela certifikát na nové jméno.

Q: Nemohu se dostavit ne předávání certifikátů. Kdy a kde si mohu vyzvednout certifikát?
A: Certifikáty je nutno převzít osobně nebo na základě plné moci. Součástí procesu je podpis dohody o vydání certifikátu. Pokud se nemůžete zúčastnit akce předávání, můžete si domluvit termín převzetí s certifikační sekcí CIMA. Nejefektivnější zpsůob je zaslání emailu.Pokud si nemůžete převzít osobně certifikát, je možné pověřit druhou osobu, ta musí mít plnou moc(nemusí být ověřena) a musí předložit uchazečem podepsanou dohodu o vydání certifkátu. Termíny převzetí je nutno domluvit vzájemně předem.

FAQ