logo

Cerifikace CIMA

Úvodní > Aktuality, články > Speciální režim u zkoušky- zvláštní požadavky
 

Speciální režim u zkoušky- zvláštní požadavky


Autor / zdroj: CS CIMA
Zveřejněno: 6.10.2014
Přečteno: 1019x

Speciální režim u zkoušky- zvláštní požadavky (Ustanovení Statutu certifikace, čl. VI, B-10)

Uchazeč může požádat v žádosti o certifikaci ( QF 75-07/02) o zvláštní režim u zkoušky v případě, že nemůže vykonat certifikační zkoušku za obvyklých stanovených podmínek z důvodu nemoci, invalidity, momentálního zhoršení zdravotního stavu, těhotenství. Tyto důvody musí být prokázány aktuálními doklady o zdravotním stavu. Uchazeč může také požádat o zvláštní režim v případě zhoršení aktuálního zdravotního stavu přímo v průběhu zkoušky. Požadavek na zvláštní režim oznámí uchazeč členu ZK nebo organizační komise a předseda ZK, ředitel CS CIMA nebo pověřený člen organizační komise rozhodne na místě dle situace o možnostech:

a)Vyčlenění zvláštního místa pro uchazeče dle možností daných zkušebním sálem

b)Prodloužení časové lhůty pro danou část zkoušky o čas nezbytný pro případné ošetření nebo uklidnění, max. však ½příslušného časového úseku pro zkoušku

c)Přerušení zkoušky uchazeče s možností opakování příslušné části zkoušky v dalším obvyklém termínu bez úhrady certifikačního poplatku a se záznamem v evidenci jako omluven

Speciální režim se netýká jakékoliv pomoci nebo úlevy v požadavcích na prokázání odborných znalostí a dovedností. Zvláštní režim musí být zaznamenán zkušební komisí nebo organizační komisí do protokolu ZK o zkoušce a do Dotazníku pro vyhodnocení zkoušky.