logo

Cerifikace CIMA

Úvodní > Aktuality, články > Změna zkušebních řádů certifikace CIMA- marketing CIMA a prodej CIMA- ustanovení týkající se opakování zkoušek
 

Změna zkušebních řádů certifikace CIMA- marketing CIMA a prodej CIMA- ustanovení týkající se opakování zkoušek


Autor / zdroj: Otakar Pivoda, ředitel CS CIMA
Zveřejněno: 21.3.2011
Přečteno: 3044x

Vážení uchazeči o certifikaci ,

S odvoláním na doporučení Rady pro Certifikaci CIMA a Pedagogické rady CIMA, schválením představenstva CIMA a rozhodnutím certifikační sekce CIMA dochází ke změně části systému certifikace CIMA týkající se možnosti opakování certifikačních zkoušek z důvodů: a) omluvené neúčasti na zkoušce a b) možnosti skládat opakovanou zkoušku nebo část zkoušky. Změna se týká zrušení původního ustanovení ve zkušebních řádech jednotlivých typů certifikací, kde byla možnost opakovaní a účasti na zkoušce bez průkazu kvalifikace až po dobu 2 let(případně i více let). Nově je zavedeno ustanovení, že uchazeč může opakovat zkoušku nebo část zkoušky, případně se účastnit poprvé zkoušky pokud se řádně z původního termínu omluvil, v systému zkouška + 1 termín. Jako maximální hranice časového období je stanoven nově 1 rok.

Příklad: Uchazeč se řádně omluvil z termínu zkoušky v lednu 2011. Pro možnost složení certifikační zkoušky bez průkazu kvalifikace a platnou úhradou certifikačního poplatku se musí uchazeč zúčastnit zkoušky v prvním následném termínu, tj. v červnu 2011.

Příklad: Uchazeč neuspěl v jedné části zkoušky v červnu 2011. Uchazeč bude opakovat jednu část zkoušky, musí tedy absolvovat tuto část zkoušky nejpozději v prvním následném obvyklém termínu, tj. v lednu 2012. V případě, že bude vypsán mimořádný termín zkoušky, například v říjnu 2011, může uchazeč využít i tohoto termínu, pokud ho nevyužije, má poslední možnost účasti v termínu leden 2012.

Odůvodnění: S ohledem na rychlý vývoja změny v požadavcích na uchazeče na trhu práce může dojít ke ztrátě části nebo všech kompetencí a znalostí. V případě účasti na první nebo opakované zkoušce bez aktuálního ověření předpokladů by mohly nastat nerovné podmínky pro všechny zúčastněné uchazeče.