logo

Cerifikace CIMA

 

hlava

Certifikační orgán
pro certifikaci osob v oblasti marketingu, managementu a prodeje.PROCES CERTIFIKACE CIMA

Certifikace vychází z požadavků normy ISO/IEC 17024, (ČSN EN ISO/IEC 17024). Odborné a další požadavky, podle kterých se provádí ověřování, jsou popsány v hodnotících standardech a požadavcích příslušného certifikačního schématu ... Více

KOHO CERTIFIKUJE CS CIMA?

• Všechny absolventy certifikovaných kurzů CIMA;
• Osoby, které nejsou absolventy kurzů CIMA.
(Certifikaci absolvují za stejných podmínek jako absolventi kurzů CIMA.) ... Více